Consultancy

Wat is een echte meester?
In de Middeleeuwen gold als meesterschap wanneer je vanuit één beweging de perfecte cirkel kon maken. De eenvoudigste zaken zijn immers vaak het moeilijkst.

Een meester is overigens niet de persoon met de meeste studenten. Het is degene die de meeste meesters creëert. Meesters laten anderen meester zijn.

Meer van hetzelfde?

Organisaties en mensen in hun kracht zetten. Organisaties blijven ronddraaien in hun eigen systeem van meer van hetzelfde. Daar is niks mis mee. Als het goed is. Meestal is dat niet meer zo. Dan vragen ze een coach of een consultant.

Nieuw denken creëren. Niet méér van hetzelfde. Het kan ook anders. Het buiten de kaders gaan denken. Zorgen voor impulsen, verbindingen. Interessante tegendenkers meebrengen, sessies organiseren waarin de zaken eens vanuit een ander perspectief geduid worden. Dat doen ze.

Dat wat op de organisatie afkomt niet zonder meer implementeren. Het kritisch kijken naar wat nodig is en wat je “er uit wilt halen”. Personeelsbeleid? Excellent besturen? Opbrengst gericht werken? Kwaliteitsbeleid? Tegen onderdelen van structuren ook “nee” durven te zeggen. Omdat het (nu of nooit) niet kan en past. Omdat je de goede dingen goed wilt doen. En niet half.

Meer over coaching, trainingen en consultancy:
NRTO branchevereniging
Loopbaancoach
VPRA